ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ ส่งมอบเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ 5 หน่วยงาน จ.ขอนแก่น

 
  

 

เมื่อวันที่  16  กันยายน 2563  ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะ นำเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมในการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ที่ยังมีการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด 

 

โดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทำการส่งมอบเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ จำนวน  5 เครื่อง ให้แก่ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น NBT ช่อง 11 จ.ขอนแก่น, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ,สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น , ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่น เพิ่อมุ่งรักษาความปลอดภัยในด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 282ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-27 10:02:53

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง